Artikelen door Steven van Venetien

Het gebruik van voorkolommen

Bij het injecteren van vuile monsters blijft een hoeveelheid niet- of slecht elueerbare bestanddelen achter aan het begin van de kolom. Naarmate de verontreiniging toeneemt verslechtert de chromatografie. Pieken vervormen en het scheidend vermogen van de kolom neemt af. Soms worden componenten volledig geadsorbeerd. Het plaatsen van een voorkolom biedt een aantal voordelen.

Het kiezen van de juiste liner

De functie van een liner is om de geïnjecteerde vloeistof te verdampen en een representatief deel van de damp over te brengen op de kolom. De keuze van een liner heeft grote invloed op het eindresultaat. Zo zijn er liners voor split of splitless injecties, verschillen ze van vorm, volume, en de aan- of afwezigheid van bijvoorbeeld kwartswol.

Statische Headspace analyses

De headspace injectie techniek is een monstervoorbewerkingstechniek die wordt toegepast voor de bepaling van vluchtige componenten in complexe matrices. De injectie vindt meestal plaats door middel van een injectiespuit. Hier volgen een aantal aandachtspunten.

Kolommen koppelen met press-fits

Fused silica kolommen worden om diverse redenen aan elkaar gekoppeld. Denk maar eens aan transferleidingen, restricties, het plaatsen van voorkolommen om verontreinigingen af te vangen en retention gaps ter verbetering van de chromatografie. Een koppeling met een glazen press-fit is eenvoudig en robuust. Hier volgen een paar aandachtspunten.  

Is uw GC lekdicht?

Kleine lekkages in uw GC leiden tot tailende pieken, basislijnproblemen (hogere achtergrond, drift en meer bleeding) en slechte reproduceerbaarheid in retentietijd en piekoppervlak. De volgende procedure beschrijft hoe u uw GC op lekdichtheid test. Pas deze procedure toe wanneer u een kolom plaatst of wanneer u lekkage vermoedt.  

Schoon draaggas voor betrouwbare analyses

Schoon (draag)gas is essentieel voor betrouwbare analyses. Het draagt bij aan een lage achtergrond van het signaal, minder kolombleeding waardoor de kolom langer mee gaat en het voorkomt spookpieken in het chromatogram. De kwaliteit van het gas dat de GC bereikt wordt bepaald door: de kwaliteit van het gasnet (leidingwerk en reduceerventiel),de zuiverheid van het […]

,

Data backup in Chromeleon

Maak regelmatig backups van uw data om de gegevens van uw analyses met bijbehorende methodes veilig te stellen. In Chromeleon is dit eenvoudig uit te voeren. Waar u ook maar een backup van maakt (van losse injecties en sequences tot complete directories), het resultaat bevindt zich allemaal in één koffer/valies. Stel dat u een backup […]