Nieuw in de IS-X academy: kennismodules

Vanaf 2020 zijn er bij IS•X Academy, naast reguliere opleidingen, ook handige KennisModules te volgen. Dit zijn geen vooraf ingeplande cursussen maar on-demand sessies die als aanvulling dienen op een opleiding. Deze sessies zijn zowel theoretisch als praktisch van aard of een combinatie ervan. Aan u de keus! In de vorm van een hands-on training biedt deze educatieve methode de mogelijkheid om ervaringen met systemen en technologie op te doen en noodzakelijke nieuwe inzichten te verwerven. “Leren door te doen” is het motto. Het laat namelijk het ter plekke uitvoeren van uw analyses toe en biedt daarmee “reallife ervaringen”.

Chromatografie Competentie Check

Snel op weg naar de juiste opleiding

Het succesvol doorlopen van een opleiding wordt medebepaald door een goed gekozen opleiding. Een te hoge verwachting of intensiteit is niet alleen vervelend voor de cursist, het resulteert helaas ook in een teleurstellende implementatie van de verworven kennis in de praktijk en een verspilling van uw opleidingsbudget.

Bent u verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van laboratoriummedewerkers? Met de Chromatografie Competentie Check wordt het bepalen van de juiste cursus voor uw medewerkers kinderspel. Deze objectieve methode biedt snelle en concrete resultaten over de actuele chromatografische kennis, afgestemd op het functieprofiel en het competenties. De basis voor een adequate invulling van het persoonlijk ontwikkelingsplan van uw medewerkers. Uitstekend inzetbaar wanneer u een uitgebreid opleidingsprogramma voor meerdere medewerkers moet opzetten of wanneer u een persoonlijk ontwikkelingsplan samenstelt.

Stapsgewijs naar het gewenste niveau

In vier stappen biedt de Chromatografie Competentie Check helderheid. In een inventariserend gesprek bespreken we het gewenste competentieniveau en de analysegebieden waarop we gaan testen. Daaruit volgen (in overleg met u) een 15- tot 25-tal meerkeuzevragen met zowel een theoretische als praktische benadering.

De test wordt bij u op locatie gelijktijdig bij alle analisten afgenomen waarbij zij zelf het tempo kunnen bepalen in een tijdslimiet van 1 uur. De resultaten van de test worden door ons in een heldere rapportage verwerkt waarbij resultaten op losse vragen, het groepsniveau en per individu of deel van een afdeling kunnen worden weergegeven. Deze uitgebreide test wordt in uw bedrijf uitgevoerd. Informeer gerust eens naar de mogelijkheden.

Chromatografie Competentie Check

Aan de slag met een passende opleiding

Vindt uw opleiding in Explore, Excel of Enrich of met de Chromatografie Competentie Check. Deze objectieve methode biedt snelle en concrete resultaten en maakt van uw opleiding een aangenaam en succesvol traject.

© IS-X Academy | IS-X Academy is onderdeel van Interscience B.V. Concept & Design: Reclame Enzo