Gaschromatografie opleidingen

voor beginners én specialisten

Kennismaken met gaschromatografie, bestaande kennis opfrissen of jarenlange ervaring uitbreiden met specialistische kennis als het gaat om methodeontwikkeling? Met het IS-X Academy gaschromatografie opleidingspakket, bestaande uit 15 cursussen op diverse expertiseniveaus, vindt u ongetwijfeld de opleiding die aansluit bij uw kennisniveau én doelstelling. Ruim de helft van onze gaschromatografie cursussen wordt merkonafhankelijk aangeboden. Dus of u nu met specifieke apparatuur werkt of niet, u profiteert maximaal van de kennis en ervaring die de specialisten, die verbonden zijn aan de IS-X Academy, dagelijks vergroten in een divers werkveld door de hele Benelux en ver daar buiten. Een mooie kans om uw eigen positie in de markt te verstevigen.

interscience-academy_opleidingen_dagen
Aantal cursusdagen
Merkonafhankelijk
Merkafhankelijk

AANTAL DAGEN3
TYPE CURSUSMerkonafhankelijk
NIVEAUBasis
PRACTICUM3 dagdelen
BESCHIKBARE DATA7-9 februari 2017
16-19 mei 2017
10-12 oktober 2017
PRIJS€ 1500,-

Capillaire Gaschromatografie

Een stevige basis voor iedereen die met GC werkt

Geschikt voor
Professionals met weinig tot geen ervaring in gaschromatografie of die de kennis op willen frissen.

Cursusonderwerpen

 • Basisprincipes van gaschromatografie
 • Capillaire versus gepakte gaschromatografie
 • Invloed en optimalisatie van belangrijke parameters zoals draaggas (type en flow) en temperatuur
 • Principes en toepassing van:
  – Split, splitless, PTV en Cold-On-Column injectie
  – FID, HWD, ECD, NPD en FPD detectoren
 • Overzicht monstervoorbewerkingstechnieken als headspace, thermische desorptie en Groot-Volume injecties
 • Gebruik en toepassing van GC kolommen
 • Kwalitatieve en kwantitatieve analyse
 • 3 middagen practicum in kleine groepen
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkonafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
PRACTICUM2 dagdelen
BESCHIKBARE DATA28-29 maart 2017
3-4 oktober 2017
PRIJS€ 1400,-

Methodeontwikkeling in
Capillaire Gaschromatografie

volledige conTrole over de analyseparameters

Geschikt voor:
Professionals met ervaring in gaschromatografie die zich verder willen ontwikkelen.

Cursusonderwerpen

 • Invloed en optimalisatie van kolomparameters ter verbetering van scheiding en analysetijd
 • Invloed en optimalisatie van GC gerelateerde parameters waaronder type draaggas, draaggasflow en temperatuur ter verbetering van scheiding en analysetijd
 • Structuur en aanpak van methodeontwikkeling
 • Optimaliseren van diverse injectietechnieken voor vloeistof waaronder split, splitless en PTV
 • Optimaliseren van diverse injectietechnieken voor vluchtige stoffen waaronder statische en dynamische headspace
 • Kolomtechnologie en kolomkeuze
 • 2 middagen practicum
AANTAL DAGEN3
TYPE CURSUSMerkonafhankelijk
NIVEAUBasis
PRACTICUM3 dagdelen
BESCHIKBARE DATA7-9 februari 2017
16-19 mei 2017
10-12 oktober 2017
PRIJS€ 1500,-

Troubleshooting in capillaire gaschromatografie

Systematisch en efficiënt problemen aanpakken

Geschikt voor
Professionals met ervaring in gaschromatografie die zich verder willen ontwikkelen.

Cursusonderwerpen

 • Structuur en aanpak van probleemherkenning en probleemoplossing
 • Herkenning van o.a. overbelading, adsorptie, piekvervormingen, ruis, drift en spikes
 • Oorzaken en oplossingen van achtergrondsignaal, ‘bleeding’ en ‘ghost peaks’
 • Problemen en probleemoplossing bij injectoren waaronder split en splitless injectie
 • Problemen en probleemoplossing bij diverse detectoren
 • Overzicht van mogelijke problemen en meest waarschijnlijke oplossingen
 • Case study
 • 2 middagen practicum
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkonafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
BESCHIKBARE DATA7 juni 2017
12 december 2017
PRIJS€ 850,-

Alternatief draaggas voor helium

Volledig gecontroleerd overstappen op stikstof en waterstof

Geschikt voor:
Professionals met ervaring in gaschromatografie die continuïteit willen creëren met andere draaggassen.

Cursusonderwerpen

 • Voor- en nadelen van stikstof, waterstof en helium
 • Praktijk: systemen overzetten naar stikstof en waterstof
 • Resolutie, retentietijd en behoud van elutievolgorde
 • Druk, flow en lineaire gassnelheid
 • Diffusieproces in het draaggas
 • Viscositeit van het draaggas
 • Invloed van temperatuur en compressibiliteit
 • Gebruik in combinatie met andere detectoren, waaronder MS
 • Generatoren en sensoren
AANTAL DAGEN1
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUBasis
BESCHIKBARE DATA4 april 2017
13 december 2017
PRIJS€ 850,-

Gasanalyse

werken met diverse gasanalyzers

Geschikt voor
Professionals die werken of starten met gasanalyzers en zich willen verdiepen in de techniek.

Cursusonderwerpen

 • Principes van gas-solid chromatografie
 • Het gebruik van schakelsystemen voor de injectie van gassen
 • Kolomschakelconfiguraties als ‘backflush’ en ‘heartcut’ en de selectie van monsterstromen
 • Injectie van tot vloeistof verdichte gassen
 • Monsteraanvoer en monsterconditionering
 • Principe, opbouw en werking van diverse detectoren
 • Specifieke analytische kolommen voor gasanalyse
 • Enkele voorbeelden van analyzers: Refinery Gas Analyzer, Natural Gas Analyzer
 • Praktische ‘hands-on’ sessie
AANTAL DAGEN1
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUGebruikers-
vaardigheden
BESCHIKBARE DATA5 april 2017
14 december 2017
PRIJS€ 850,-

TraceGC • FocusGC • Trace1300 series
in de dagelijkse praktijk

werken met diverse GC’s

Geschikt voor:
Professionals die werken of starten met de TraceGC, FocusGC of Trace1300/1310.

Cursusonderwerpen

 • Opbouw en werking van bovengenoemde GC’s
 • Het werken met constant druk en constant flow
 • Het correct toepassen van de DPFC en DCC
 • Opzetten van analysemethodes
 • Het juist toepassen van diverse injectoren, waaronder de split-splitless injector
 • Eerstelijns onderhoud
 • Kolommontage, manuele en elektronische lektest en kolomkarakterisatie
 • ‘Hands-on’ sessie
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkonafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
BESCHIKBARE DATA23-24 mei 2017
PRIJS€1400,-

ook in 1 dag mogelijk

Statische headspace analyses

voor een optimaal rendement uit de analyse

Geschikt voor
Professionals met ervaring in headspace analyses en hierbij optimaal rendement willen verkrijgen.

Cursusonderwerpen

 • Statische versus dynamische headspace analyse
 • Mogelijkheden voor verbetering van het rendement
 • Methodeontwikkeling en stapsgewijze optimalisatie van een headspace applicatie
 • Temperatuur, phase ratio en incubatietijd
 • Splitinjectie en injectiesnelheid
 • Kolomtechnologie in relatie tot headspace analyse
 • Kwantificering
 • Probleemherkenning en probleemoplossing
 • Praktische sessies:
  – Installatie en optimalisatie van een headspace systeem
  – Zelfstandig uitvoeren van gerichte opdrachten
  – Bespreken en verklaren van de behaalde resultaten
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
BESCHIKBARE DATA2-3 mei 2017
PRIJS€ 1400,-

ook in 1 dag mogelijk

Thermische desorptie analyses

optimalisatie van analyseparameters

Geschikt voor:
Professionals met ervaring in thermische desorptie analyses en hierbij optimaal rendement willen verkrijgen.

Cursusonderwerpen

 • Principes van thermische desorptie
 • Hardwarematige opbouw van het thermisch desorptie systeem
 • Optimalisatie van diverse analyseparameters
 • Probleemherkenning en probleemoplossing
 • Het gebruik van divers adsorptiemateriaal
 • Kolomtechnologie in relatie tot thermische desorptie
 • Praktische sessies:
  – Werking en optimalisatie van een thermisch desorptie systeem
  – Zelfstandig uitvoeren van gerichte opdrachten
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkonafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
BESCHIKBARE DATA17-18 januari 2017
7-8 september 2017
PRIJS€1400,-

ook in 1 dag mogelijk

PTV analyses

Optimaal werken in Klein- en Groot-Volume

Geschikt voor
Professionals met ervaring in PTV analyses en hierbij optimaal rendement willen verkrijgen.

Cursusonderwerpen

 • Monsterintroductie bij gaschromatografie (split en splitless)
 • Opbouw en werking van de PTV
 • Werking, achtergronden en invloeden van diverse parameters
 • Het gebruik van de PTV voor Groot-Volume injectie
 • Probleemherkenning en probleemoplossing
 • Praktische sessies:
  – Correcte ingebruikname van de PTV
  – Optimalisatie van de PTV methode voor conventioneel volume
  – Optimalisatie van een Groot-Volume injectie
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
BESCHIKBARE DATAFlexibel inplanbaar
PRIJS€ 1400,-

ook in 1 dag mogelijk

Groot-Volume analyses met Cold-On-Column

optimaliseren groot-volume analyses

Geschikt voor:
Professionals met ervaring in Groot-Volume analyses en hierbij optimaal rendement willen verkrijgen.

Cursusonderwerpen

 • Principe van Groot-Volume injecties
 • Opbouw van een Groot-Volume GC
 • Theoretische achtergronden als basis voor een goede Groot-Volume injectie
 • Autosampler gerelateerde parameters
 • Ondersteunende software
 • Probleemherkenning en probleemoplossing
 • Praktische sessies:
  – Optimaliseren van een Groot-Volume applicatie
  – Experimentele bepaling van de optimale instelling t.a.v. voordruk, introductiesnelheid, verdampingssnelheid, temperatuur, weggeleide en resterende hoeveelheid oplosmiddel

AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUBasis
BESCHIKBARE DATAFlexibel inplanbaar
PRIJS€ 1400,-

EZChrom / OpenLAB CDS basisvaardigheden

efficiënt werken met de software

Geschikt voor
Professionals met ervaring met de software die snel en doelmatig de resultaten willen verwerken.

Cursusonderwerpen

 • Opbouw en structuur van het softwarepakket
 • Basisvaardigheden: werken met data-, methode- en sequencefiles
 • Ontwikkelen van een acquisitiemethode, met en zonder instrumentcontrole
 • Optimalisatie van de integratieparameters
 • Gebruik en mogelijkheden van de diverse kalibratiemethoden
 • Uitgebreide software opdrachten
AANTAL DAGEN1
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
BESCHIKBARE DATAFlexibel inplanbaar
PRIJS€875,-

EZChrom / OpenLAB CDS beheer en troubleshooting

beheren van meerdere systemen met deze software

Geschikt voor
Professionals met ervaring in EZChrom of OpenLAB CDS en fungeren als aanspreekpunt voor collega’s.

Cursusonderwerpen

 • Instrumentconfiguratie
 • Aanmaak en beheer van projecten
 • Uitgebreide mogelijkheden van de sequence
 • Inleiding tot ‘advanced reporting’
 • Export van gegevens
 • Troubleshooting in kwantitatieve gegevensverwerking
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUBasis
BESCHIKBARE DATA24-25 januari 2017
9-10 mei 2017
27-28 juni 2017
26-27 september 2017
14-15 november 2017
PRIJS€ 1325,-

Chromeleon Basisvaardigheden

aan de slag met de chromeleon software

Geschikt voor
Professionals met weinig tot geen ervaring met Chromeleon of die de kennis op willen frissen.

Cursusonderwerpen

 • Opbouw en structuur van het softwarepakket
 • Instrumentcontrole
 • Opzetten en toepassen van analysemethoden
 • Integratie en kalibratie
 • Het gebruik van rapporten
 • Zelfstandige software opdrachten
AANTAL DAGEN1
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
BESCHIKBARE DATA16 maart 2017
8 juni 2017
14 september 2017
19 december 2017
PRIJS€825,-

Chromeleon Advanced

vergroten van de expertise

Geschikt voor
Professionals met ervaring met Chromeleon en die hun expertise willen vergroten.

Cursusonderwerpen

 • Beheer van het softwarepakket
 • Uitgebreide instrumentcontrole
 • Opzetten van analysemethoden en acquisitie
 • Automatische integratie en kalibratie; troubleshooting
 • Het maken en gebruiken van rapporten
 • Zelfstandige software opdrachten
AANTAL DAGEN1
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
BESCHIKBARE DATA22 juni 2017
PRIJS€ 875,-

Chrom-Card software

snelle dataverwerking en methodeontwikkeling

Geschikt voor
Professionals die ervaring met de software hebben en zich verder willen ontwikkelen.

Cursusonderwerpen

 • Opbouw en structuur van het softwarepakket
 • Het werkstation, data-acquisitie en dataconversie
 • Methodeontwikkeling
 • Optimalisatie van de parameters
 • Verwerking van monsterseries
 • Koppeling naar andere programma’s

massaspectrometrie opleidingen

op alle niveaus

Wie in de praktijk met massaspectrometrie als meettechniek werkt en zich verder wenst te specialiseren, zit bij de IS-X Academy goed. De kennis en ervaring van de Interscience professionals en IS-X experts in het gebruik van GC-MS systemen heeft geresulteerd in een opleidingspakket massaspectrometrie met wel 10 verschillende opleidingen. Naast de basisopleiding MS voor chromatografisten zijn er diverse opleidingen waarmee u zich kunt specialiseren in de meetmethode zelf of bijbehorende softwarepakketten. Alle opleidigen hebben een groot aandeel praktijksessies waardoor de opgedane kennis direct onder begeleiding kan worden toegepast. Dat maakt de implementatie van de behandelde materie naar uw eigen praktijksituatie een stuk makkelijker. Succes verzekerd opleiden start aan de IS-X Academy.

interscience-academy_opleidingen_dagen
Aantal cursusdagen
Merkonafhankelijk
Merkafhankelijk

AANTAL DAGEN3
TYPE CURSUSMerkonafhankelijk
NIVEAUBasis
BESCHIKBARE DATA7-9 maart 2017
13-15 juni 2017
21-23 november 2017
PRIJS€ 1600,-

Massaspectrometrie voor CHROMATOGRAFISTEN

Een stevig fundament voor iedereen die met MS werkt

Geschikt voor
Professionals met weinig tot geen ervaring die een complete cursus willen volgen voor het werken met MS.

Cursusonderwerpen

 • Terminologie en begrippen binnen de massaspectrometrie
 • Opbouw en werking (interface, ionenbron, pompen en detectoren)
 • Optimale informatie met Full-Scan, SIM en massachromatogrammen
 • Het belang van juiste tuning en massakalibratie
 • Quadrupooltechniek, Iontraptechniek, TOF en Triplequadtechniek
 • Aandachtspunten voor het correct kwalificeren en kwantificeren, waaronder kwantificeringsionen, kwalificeringsionen en bibliotheken
 • Inleiding in interpretatie van massaspectra
 • Belangrijke GC parameters ten behoeve van GC-MS
 • Low bleed capillaire kolommen voor GC-MS
 • Praktijk op GC-MS en GC-MS/MS: Full-Scan versus SIM versus MS/MS
 • Praktijk: zelfstandig opstarten van een GC-MS systeem
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkonafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
PRACTICUM2 dagdelen
BESCHIKBARE DATA31 jan – 1 feb 2017
12-13 september 2017
PRIJS€ 1400,-

Massaspectrometrie voor gevorderden

optimalisEREN van de MS-analyses

Geschikt voor
Professionals met ervaring in massaspectrometrie die zich willen verdiepen.

Cursusonderwerpen

 • Optimale analyses in Full-Scan en SIM
 • MS/MS met iontraps: werking, toepassing, tips & tricks
 • MS/MS met triplequads: diverse scan modes, toepassing, tips & tricks
 • Troubleshooting: herkennen en oplossen van problemen, veroorzaakt door de GC
 • Troubleshooting: herkennen en oplossen van problemen, veroorzaakt door de MS waaronder lekkage en achtergrond
 • Voorkomen van MS problemen: Backflush en Deans schakelingen
 • Positieve en negatieve chemische ionisatie
 • Eerstelijns onderhoud van de GC-MS
 • 2 middagen practicum
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkonafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
BESCHIKBARE DATA21-22 maart 2017
5-6 september 2017
PRIJS€ 1400,-

Interpretatie van massaspectra

Vergroot de beoordelingskwaliteit van massaspectra

Geschikt voor
Professionals die werken met onbekende spectra en de kwaliteit van de analyses willen vergroten.

Cursusonderwerpen

 • Lage en hoge resolutie in massaspectrometrie
 • Regels en toepassing van fragmentatie
 • Interpretatieprocedure
 • Toepassen van begrippen als moleculaire massa, isotopen, stikstofregel en RDB
 • McLafferty omlegging: herkennen en toepassen voor het achterhalen van de identiteit van het onbekende spectrum
 • Positieve Chemische Ionisatie (PCI) voor het achterhalen van de moleculaire massa
 • Herkennen van karakteristieke ionreeksen
 • Merkwaardige spectra en achtergrond
 • Softwaretoepassingen ter verbetering van de kwaliteit van het spectrum
 • Praktijk: zelfstandig en klassikaal oplossen van diverse onbekende spectra
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUGebruikers-
vaardigheden
BESCHIKBARE DATA29-20 april 2017
PRIJS€ 1400,-

DSQ massaspectrometer

De MS volledig beheersen in de dagelijkse praktijk

Geschikt voor
Professionals die werken of starten met de DSQ en efficiënt met het systeem willen omgaan.

Cursusonderwerpen

 • Terminologie en begrippen binnen de massaspectrometrie
 • Opbouw en werking (interface, ionenbron, quadrupool, pompen en detector) van de DSQ
 • Tunen en kalibreren in theorie en praktijk
 • Het opbouwen en optimaliseren van een instrumentmethode
 • Eerstelijns onderhoud: bronreiniging en vervangen van het ionvolume
 • Eerstelijns dataverwerking m.b.v. de Qual Browser in Xcalibur
 • Praktijk: zelfstandig opstarten van de DSQ
 • Praktijk: zelfstandig methodes opbouwen, toepassen en resultaten beoordelen
 • Praktijk: demontage en montage van de ionenbron
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUGebruikers-
vaardigheden
BESCHIKBARE DATA14-15 maart 2017
19-20 september 2017
PRIJS€ 1400,-

ISQ massaspectrometer

De MS volledig beheersen in de dagelijkse praktijk

Geschikt voor
Professionals die werken of starten met de ISQ en efficiënt met het systeem willen omgaan.

Cursusonderwerpen

 • Terminologie en begrippen binnen de massaspectrometrie
 • Opbouw en werking (interface, ionenbron, quadrupool, pompen en detector) van de ISQ
 • Tunen en kalibreren in theorie en praktijk
 • Het opbouwen en optimaliseren van een instrumentmethode
 • Eerstelijns dataverwerking m.b.v. de Qual Browser in Xcalibur
 • Praktijk: zelfstandig opstarten van de ISQ
 • Praktijk: zelfstandig methodes opbouwen, toepassen en resultaten beoordelen
 • Praktijk: demontage en montage van de ionenbron
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUGebruikers-
vaardigheden
BESCHIKBARE DATAFlexible inplanbaar
PRIJS€ 1400,-

ITQ / PolarisQ massaspectrometer

De MS volledig beheersen in de dagelijkse praktijk

Geschikt voor
Professionals die werken of starten met de ITQ/PolarisQ en efficiënt met het systeem willen omgaan.

Cursusonderwerpen

 • Terminologie en begrippen binnen de massaspectrometrie
 • Opbouw en werking (interface, ionenbron, iontrap, pompen en detector) van de ITQ/PolarisQ
 • Tunen en kalibreren in theorie en praktijk
 • Het opbouwen en optimaliseren van een instrumentmethode met de nadruk op MS/MS
 • Eerstelijns onderhoud: bronreiniging en vervangen van het ionvolume
 • Eerstelijns dataverwerking m.b.v. de Qual Browser in Xcalibur
 • Praktijk: zelfstandig een MS/MS methode opbouwen, optimaliseren, toepassen en resultaten beoordelen
 • Praktijk: demontage en montage van de ionenbron
AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUGebruikers-
vaardigheden
BESCHIKBARE DATA20-21 juni 2017
6-7 december 2017
PRIJS€ 1400,-

TSQ 8000 massaspectrometer

De MS volledig beheersen in de dagelijkse praktijk

Geschikt voor
Professionals die werken of starten met de TSQ 8000 en efficiënt met het systeem willen omgaan.

Cursusonderwerpen

 • Terminologie en begrippen binnen de massaspectrometrie
 • Opbouw en werking (interface, ionenbron, quadrupool, pompen en detector) van de TSQ 8000
 • Tunen en kalibreren in theorie en praktijk
 • De werking en toepassing van de MS/MS scanmodes product scan en SRM
 • Het opbouwen en optimaliseren van een instrumentmethode
 • Eerstelijns onderhoud: bronreiniging en vervangen van het ionvolume
 • Praktijk: zelfstandig SRM methode opbouwen, optimaliseren, toepassen en resultaten beoordelen
 • Praktijk: demontage en montage van de ionenbron

AANTAL DAGEN3 dagen
TYPE CURSUSBasis
NIVEAUMerkafhankelijk
BESCHIKBARE DATA24-26 januari 2017
9-11 mei 2017
27-29 juni 2017
26-28 september 2017
14-16 november 2017
PRIJS€ 1500,-

Chromeleon voor MS

aan de slag met de chromeleon software

Geschikt voor
Professionals met weinig tot geen ervaring met Chromeleon of die de kennis op willen frissen.

Cursusonderwerpen

 • Opbouw en structuur van het softwarepakket
 • Instrumentcontrole
 • Opzetten en toepassen van analysemethoden
 • Integratie en kalibratie
 • Het gebruik van rapporten
 • Zelfstandige software opdrachten

De eerste 2 dagen zijn identiek aan de cursus “Chromeleon Basisvaardigheden”. Op dag 3 behandelen we de MS onderwerpen

AANTAL DAGEN1
TYPE CURSUSMerkonafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
BESCHIKBARE DATA4 mei 2017
30 november 2017
PRIJS€ 875,-

Kwalitatieve screening met AMDIS

Optimale kwalitatieve MS resultaten

Geschikt voor
Professionals die snel betrouwbare kwalitatieve resultaten nastreven.

Cursusonderwerpen

 • Opbouw en structuur van het softwarepakket
 • Deconvolutie: werking en principes
 • Effectieve zoekroutine in de NIST bibliotheek, inclusief rapportage
 • Simple Analysis: optimalisatie van de parameters en toepassen
 • Het maken en gebruiken van een Target Library
 • Het verbeteren van de zoekroutine m.b.v. retentie-indices en interne standaarden
 • Uitgebreide software opdrachten
AANTAL DAGEN1, 2 of 3
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
BESCHIKBARE DATA14-16 februari 2017
31 okt – 2 nov 2017
PRIJS€ 1500,-

Xcalibur software

dataverwerking IN 3 MODULES

Geschikt voor
Professionals die snel en doelmatig de MS resultaten willen verwerken

Module 1 • Kwalificeren

Module 2 • Kwantificeren

Module 3 • Rapporteren

AANTAL DAGEN2
TYPE CURSUSMerkafhankelijk
NIVEAUSpecialisatie
BESCHIKBARE DATA30-31 mei 2017
28-29 november 2017
PRIJS€ 1375,-

TraceFinder software

Efficiënt werken met kwantitatieve MS resultaten

Geschikt voor
Professionals die snel en doelmatig de MS resultaten willen verwerken.

Cursusonderwerpen

 • Methodeontwikkeling in TraceFinder software
 • Het ontwikkelen en toepassen van een analysemethode
 • Rapportage
 • Praktijk: zelfstandig en klassikaal uitvoeren van diverse oefeningen
© IS-X Academy | IS-X Academy is onderdeel van Interscience B.V. Concept & Design: Reclame Enzo