Statische Headspace analyses

De headspace injectie techniek is een monstervoorbewerkingstechniek die wordt toegepast voor de bepaling van vluchtige componenten in complexe matrices. De injectie vindt meestal plaats door middel van een injectiespuit. Hier volgen een aantal aandachtspunten.